Behöver du hjälp med pall-lagring?

Behöver du hjälp med pall-lagring?

Vi vill härmed annonsera vår pallagringstjänst för enbart 99kr/pallplats (priset avser en månad)! Vi erbjuder säker och effektiv pall-lagring i våra lokaler både i Helsingborg och Malmö. Med väl bevakade utrymmen kan du lagra dina pallar hos oss med full trygghet....
Tonys Budbil byter ägare

Tonys Budbil byter ägare

Den 1:a november 2018 förvärvades samtliga aktier i Tonys Budbil AB av Niklas Nielsen och Jerker Nilsson. Genom förvärvet skapas förutsättningar för en långsiktig kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Verksamheten kommer att drivas vidare i samma positiva...