M

BEGÄR OFFERT

RING OSS

042-610 11 00

PRISLISTA

Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att.

Personaluthyrning

Arbetstider

Priser

Bokning

Vardag 06.00-18.00

386kr /h

Senast dagen innan, kl. 16.00

Vardag 06.00-18.00

412kr /h

Samma dag

Vardag 18.00-06.00

430kr /h

Senast kl. 16.00, samma dag

Vardag 18.00-06.00

544kr /h

Dygnet runt (jour)

Lördag, söndag & helg

630kr /h

Vardagar under kontorstid

Lördag, söndag & helg

660kr /h

Dygnet runt (jour)

– Personalen utgår från Helsingborg eller Malmö
– Avbokning som görs inom 12 h före bokad tid debiteras med 4 h
senare avbokning debiteras med 6 h.
– Minimidebitering 6 h/gång
– Natt mellan helgfri fredag och helgfri lördag räknas som vardag
– Kontorstid är 08.00-17.00 helgfria vardagar
– Alla priser exklusive moms
– Övertid debiteras efter 40 h/vecka per person med 
ordinarie taxa + 50 %

Helsingborg 042-610 11 00   Malmö 040-12 38 00

Allmänna affärsvillkor: Personal utgår från Helsingborg och Malmö
Alla uppdrag debiteras för påbörjad hel eller halv timme. Minst debiteras 6 timmar per gång. Jourtid debiteras inte för uppdrag som är bokade mellan 08.00 och 17.00 vardagar.
Debitering sker efter ordinarie prislista om inte annat avtalats i samband med bokning. För traktamentsersättning debiteras enligt Transports avtal. Vi följer allmänna bestämmelser för personaluthyrning ABPU-10.

Fakturavillkor:
Månadsvis fakturering (den sista var månad) betalningsvillkor 10 dagar netto efter fakturadatum. Kontoavgift 90 kr/faktura vid fakturering under 1000 kr. Dröjsmålsränta: Diskonto + 12 %.

Alla priser exkl. moms.

Journummer


042-610 11 00

Helsingborg


042-610 11 00

Landskrona


0418-190 19

Malmö


040-12 38 00