Behöver du hjälp med pall-lagring?

Behöver du hjälp med pall-lagring?

Vi vill härmed annonsera vår pallagringstjänst för enbart 99kr/pallplats (priset avser en månad)! Vi erbjuder säker och effektiv pall-lagring i våra lokaler både i Helsingborg och Malmö. Med väl bevakade utrymmen kan du lagra dina pallar hos oss med full trygghet....