Vi vill härmed annonsera vår pallagringstjänst för enbart 99kr/pallplats (priset avser en månad)!...