M

BEGÄR OFFERT

RING OSS

042-610 11 00

Om Tonys

Tonys Budbil

Tonys Budbil AB är ett växande transportföretag med huvudkontor i Helsingborg. Vi finns även i Landskrona och Malmö. Företaget startades 1987 av Tony Ljungdahl, men ägs idag av Jerker Nilsson och Niklas Nielsen sedan november 2018.

Vi har nu ca 45 anställda och en årsomsättning på 35 miljoner. För närvarande har vi över 35 bilar av varierande typ med transportkapacitet upp till 25 ton. Vi transporterar gods över hela Sverige och norra Europa.

Vi kan sköta alla delar av Era transportbehov, från långväga transportbehov i norra Europa till korta budkörningar här hemma. Detta inkluderar lagring om så önskas.

Stora delar av Skåne trafikeras av våra slingor med fasta priser. Vi utför alla slags transporter från att köra ett litet kuvert inom en stad eller pallar ut i Europa, till att flytta hela kontor.

Naturligtvis har vi alla nödvändiga försäkringar (ALLBUD 98, Alltrans 2007, BOHAG 2010, VLT, CMR, NSAB 2015)

Vi har även dagliga transporter till Danmark.

Vår målsättning

Vår målsättning är att alla våra bilar alltid ska klara miljözonerna.

Att all personal ska ha den utbildning som krävs för att klara av uppdraget.

Att ha den bästa budservicen i Skåne.

GDPR

I enlighet med de krav som föreskrivs i GDPR informerar vi om vår policy avseende hanterigen av personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter uppfyller de krav som GDPR ställer för skydd av persondata. Ett långsiktigt samarbete byggt på förtroende värderas högt av oss och de personuppgifter som, oavsett syfte, samlas in bearbetas på ett sådant sätt att vi kan utföra våra uppdrag med hög kvalitet och fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

  • Oavsett om det rör personal eller affärsrelationer lägger vi stor vikt vid att säkra alla data och skydda personuppgifter. Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person.
  • Vår hantering och lagring av persondata baseras alltid på vår skyldighet att registrera, dokumentera och  radera enligt relevant lag (t ex bokföringslagen) och avtal.
  • Personuppgifter som klassas som känsliga behandlas enligt gällande lag.
  • Om inte gokännande ges lämnas inte personuppgifter ut till tredje part (förutom myndigheter) och används inte heller i marknadsföringssyfte.
  • Egna personuppgifter kan alltid kontrolleras, ändras, begränsas eller tas bort, förutsatt att det inte stider mot gällande lag. Begäran om detta skall ske skriftligen.

Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att skriftligen kontakta oss: Tonys Budbil AB, Sydhamnsgatan 14, 252 28 Helsingborg.

Journummer

042 610 11 00

Vill du att vi ringer dig istället?

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi vill passa på att önska våra kunder, samarbetspartners och medarbetare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi har öppet som vanligt….

läs mer
Tonys Budbil byter ägare

Tonys Budbil byter ägare

Den 1:a november 2018 förvärvades samtliga aktier i Tonys Budbil AB av Niklas Nielsen och Jerker Nilsson.

Genom förvärvet…

läs mer

Journummer


042-610 11 00