M

BEGÄR OFFERT

RING OSS

042-610 11 00

PRISLISTA

Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att.

Flyttningar

Ordinarie prislista Måndag-Fredag 06.00-18.00

 

PickUp

508kr /h

Stor bil

692kr /h

PickUp med lift

554kr /h

Ex man

386kr /h

FLYTTNINGAR

Ordinarie prislista lördag, söndag och jourtid 18.00-06.00 

PickUp

728kr /h

Stor bil

924kr /h

PickUp med lift

808kr /h

Ex man

648kr /h

Priserna gäller inom en radie av 50 km från orterna Helsingborg, Landskrona och Malmö. Vid längre flytt ring för offert.

 

Allmänna affärsvillkor:

Alla priser och avstånd gäller tur/retur. Bomkörning debiteras efter prislistan.

Debitering sker efter ordinarie prislista om ej annat avtalats i samband med bokning.

Alla utlägg ex vägskatter, färjeavgifter och övernattningar debiteras. Övernattningar debiteras alltid om man inte kan köra tur och retur på ett arbetspass.

 

Faktureringsvillkor företag:

Månadsvis fakturering (den siste var månad). Betalningsvillkor 10 dagar netto efter faktureringsdatum. Kontoavgift 90 kr/faktura vid fakturering under 1000 kr.

Dröjsmålsränta: diskonto + 12%.

 

Betalningsvillkor privatperson:

Endast kontat betalning

Journummer


042-610 11 00

Helsingborg


042-610 11 00

Landskrona


0418-190 19

Malmö


040-12 38 00