M

BEGÄR OFFERT

RING OSS

042-610 11 00

Den 1:a november 2018 förvärvades samtliga aktier i Tonys Budbil AB av Niklas Nielsen och Jerker Nilsson.

Genom förvärvet skapas förutsättningar för en långsiktig kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten.
Verksamheten kommer att drivas vidare i samma positiva anda som tidigare, med fokus på att erbjuda budtransporter med hög kvalitetsnivå och kunden i centrum. Samtliga transporter kommer även fortsättningsvis att styras och administreras från Tonys Budbils kontor. De närmaste åren är målet att förstärka kunderbjudandet och bli ännu vassare än i dagsläget.

Tony Ljungdahl och övriga anställda jobbar vidare i bolaget precis som idag och ser till så att allt rullar på med samma höga kvalitet som tidigare.

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

Journummer


042-610 11 00